wz
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
 
 
 
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní částTěšínského knížectví
Księstwo Cieszyńskie
Těšínské knížectví
101 rocznica zbrodni popełnionych w Stonawie płk. Šnejdarkiem
101.výročí zločinů spáchaných ve Stonavě plk. Šnejdárkem

Czytaj
Čti
97.rocznica
95.rocznica
     Archiwum    
26.01.2020

Czeskie tchórzostwo.  Česká zbabělost.
Prawda czeskich legionistów. Pravda o českých legionářích.
Księga zbrodni popełnionych w 1919 r.przez wojska gen. Šnejdarka.

Kniha zločinů spáchaných v roce 1919 legionáři gen. Šnejdárka.
Mapa Zaolzia

O českém nacionalismu
Czeski nacionalizm
Pochoduj, nebo zemři! Josef Šnejdárek - vrah na Těšínsku.
Maszeruj lub skonaj!    Josef Šnejdárek - morderca na Zaolziu         
Otwarcie wystawy w Muzeum Śląska Cieszyńskiego 03.09.2013
Kyselá těšínská jablíčka
90.rocznica
Stonawa: 94 rocznica tragicznych wydarzeń
96.rocznica
98.rocznica
Złożenie kwiatów na cmentarzu Legionistów Polskich w Jabłonkowie 11-11-2008
101. rocznica Narodowego Święta Niepodległości
101. výročí Dne nezávislosti
11.11.2019
11 listopada - Pamiętajmy !

Pieśń miesiąca
Reduta Ordona
"Poláci na Těšínsku"
Kniha určená českým učitelům
napsaná českýmí a polskými historiky.
Drzewo genealogiczne Piastów Cieszyńskich
99.rocznica
Zapomniany kraj

Obraz stosunków polsko-czeskich na Zaolziu w XX wieku
Warto obejżeć     Stojí za shlédnutí

Gdy twoja mowa cię (nie) zdradza
Maria Konopnicka

POD BESKIDAMI

(Fragment)


Hej, ty Śląsko, stare Śląsko,
Odrąbana ty gałązko,
Odrąbana od macierzy,
Porzucona na rubieży!


Wieki całe cię żywiła
Utajona w miazdze siła,
Wieki całe twoje kory,
Zarastały rdzeń twój chory.


W długim bólu, w długiej męce,
Szczepiły cię cudze ręce,
Szczepiły cię w pnia olbrzyma,
Lecz nie ojca, a ojczyma.


I zarosły twoje rany,
I ból dawny zapomniany,
I zakwitłaś nową siłą,
Nad przepaści twej mogiłą.


Przecież liści twoich szumy,
Tęsknot pełne i zadumy,
Gdy wiatr niesie ci ze wschodu
Od twojego wieści rodu.


Przecież wiosny twojej kwiaty,
Woń tę mają co przed laty,
Macierzyństwa woń, co bucha,
Z twego serca, z twego ducha.Film: "Odzyskanie Zaolzia przez Polskę - 2 października 1938 roku"
Film archiwalny: "Zaolzie powróciło do Polski"
Bracia Polacy!  My na Zaolziu wciąż żyjemy i jak Bóg da, żyć będziemy.  A nie jesteśmy Polonią!  Jesteśmy rdzęnnymi Polakami na Zaolziu, tzn. autochtonicznymi obywatelami..
Piosenka ducha
Ukradli čeští legionáři carský poklad?
Aktualny status Zaolzia
Powiat cieszyński zachodni
Kim są Czesi - Jan Patočka - Češi
Hymn Zaolzia
100.rocznica
Zapomnieliśmy o Polakach z Zaolzia? - Polska mniejszość w Czechach | Aleš Šostok
Film - Stara fotografia