wz
 
 
 
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní částTěšínského knížectví
Pravda o sedmidenní válce, která vyvrácí lživá tvrzení PhDr. Petra Majera o údajném nezavraždění 20-ceti polských vojenských zajatců ve Stonavě dne 26.01.1919.