wz
 
 
 
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní částTěšínského knížectví
1918-20. Podział
1918-20. Rozdělení


                    1_Antoni Walica (1)_(1910-2011) granica
                    2_Antoni Walica (2)_(1910-2011) granica