wz
 
 
 
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní částTěšínského knížectví
W I Republice autentyczne nagrania: 

V I. republice autentické nahrávky:
  3_Jan Grabowski (1914-2011) wspomnienie z dzieciństwa w Ligotce Kameralnej początek lat 20.
  4_Antoni Walica (1) (1910-2011) początki czeskich rządów na Zaolziu
  5_Antonin Walica (1910-2011) (2)_zakupienie ryb w Polsce przed wigilią
  6_Alojzy Nierychel (ur. 1929)_sytuacja socjalna rodziny Nierychelów w latach 30., Wierzniowice
  7_František Gil (ur. 1925)_życie czeskiej rodziny, Lutynia Niemiecka 
  8_Wanda Cejnar, z d. Konieczna (1931-2011)_Społeczność polska w Orłowej
  9_Erich Motloch (ur. 1924) (1)_Nauka w czeskiej szkole ludowej i wydziałowej w Karwinie
10_Erich Motloch (ur. 1924) (2)_wspomnienia o stosunkach narodowościowych w Karwinie