wz
 
 
 
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní částTěšínského knížectví
Narodziny granicy - artykuł umieszczony w gazecie Głos Ziemi Cieszyńskiej z września 1987 roku. Autor Robert Danel.
źródło