wz
 
 
 
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní část Těšínského knížectví
„Je to primitivní čin, který odsuzujeme. Navíc musíme nechat poničené tabulky vyčistit a pokud to nepůjde, tak nahradit novými. Náklady na zhotovení dvojjazyčného označení zaplatila vláda, ale náklady na čištění nebo výměnu zničených už jdou na vrub městské pokladny, tedy nás všech," uvedl starosta města Vít Slováček. Současně zdůraznil, jak důležitou roli hraje ve městě polská menšina a jaké dobré vztahy má vedení radnice i s polským Cieszynem. „Společně realizujeme řadu projektů, investičních, sportovních a kulturních. O to více nás mrzí tyto nesmyslné a ubohé útoky," dodal starosta.

Okolní obce se s takovými útoky na polskojazyčné nápisy už setkaly. V Českém Těšíně se tak stalo poprvé. Hraniční město je přitom nejdále v instalací dvojjazyčného značení ulic. „Letos probíhá druhá etapa, kdy rozmístíme dvojjazyčné značení ulic na území celého Českého Těšína bez okrajových části, tedy bez Mostů u Českého Těšína, Stanislavic a obou Žukovů," dodal místostarosta Stanislaw Folwarczny s tím, že zdejší radnice zažádala kraj o více než půl milionů korun ze zvláštního fondu na pokrytí nákladů spojených s instalací dvojjazyčných nápisů na území, kde se více než deset procent obyvatelstva hlásí k jiné národností než je česká.

Vedení radnice odsoudilo vandalské zničení polského textu
Dvojjazyčné označení dvou ulic v městské části Svibice - Polní a Žukovské - poničil dosud neznámý vandal. Dolní, polskou verzi názvu zakryl zelenou barvu.
Převzato z Tesin24, Datum: 14.08.2008 Autor: Město Český Těšín