wz
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
 
 
 
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní částTěšínského knížectví
Maria Konopnicka

POD BESKIDAMI

(Fragment)


Hej, ty Śląsko, stare Śląsko,
Odrąbana ty gałązko,
Odrąbana od macierzy,
Porzucona na rubieży!


Wieki całe cię żywiła
Utajona w miazdze siła,
Wieki całe twoje kory,
Zarastały rdzeń twój chory.


W długim bólu, w długiej męce,
Szczepiły cię cudze ręce,
Szczepiły cię w pnia olbrzyma,
Lecz nie ojca, a ojczyma.


I zarosły twoje rany,
I ból dawny zapomniany,
I zakwitłaś nową siłą,
Nad przepaści twej mogiłą.


Przecież liści twoich szumy,
Tęsknot pełne i zadumy,
Gdy wiatr niesie ci ze wschodu
Od twojego wieści rodu.


Przecież wiosny twojej kwiaty,
Woń tę mają co przed laty,
Macierzyństwa woń, co bucha,
Z twego serca, z twego ducha.