wz
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
 
 
 
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní část Těšínského knížectví
Księstwo Cieszyńskie
Těšínské knížectví

Czeskie tchórzostwo.  Česká zbabělost.
Prawda czeskich legionistów. Pravda o českých legionářích.
Księga zbrodni popełnionych w 1919 r.przez wojska gen. Šnejdarka.

Kniha zločinů spáchaných v roce 1919 legionáři gen. Šnejdárka.
Mapa Zaolzia

O českém nacionalismu
Czeski nacionalizm
Otwarcie wystawy w Muzeum Śląska Cieszyńskiego 03.09.2013
Kyselá těšínská jablíčka
Złożenie kwiatów na cmentarzu Legionistów Polskich w Jabłonkowie 11-11-2008
11 listopada - Pamiętajmy !

Pieśń miesiąca
Reduta Ordona
"Poláci na Těšínsku"
Kniha určená českým učitelům napsaná českýmí a polskými historiky.
Drzewo genealogiczne Piastów Cieszyńskich
Zapomniany kraj

Obraz stosunków polsko-czeskich na Zaolziu w XX wieku
Warto obejżeć     Stojí za shlédnutí

Gdy twoja mowa cię (nie) zdradza
Bracia Polacy!  My na Zaolziu wciąż żyjemy i jak Bóg da, żyć będziemy.  A nie jesteśmy Polonią!  Jesteśmy rdzęnnymi Polakami na Zaolziu, tzn. autochtonicznymi obywatelami..
Piosenka ducha
Ukradli čeští legionáři carský poklad?
Aktualny status Zaolzia
Powiat cieszyński zachodni
Kim są Czesi - Jan Patočka - Češi
Hymn Zaolzia