wz
 
 
 
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní částTěšínského knížectví
ZAOLZIE - Polska część obszaru b. Księstwa Cieszyńskiego oderwana od Polski przez Czechosłowację:

- w drodze zbrojnej, podstępnej napaści z 23.1.1919

- po raz drugi z rozkazu Stalina po 2 wojnie światowej – w r.1945.

... LECZ DUCHOWEJ WIĘZI Z NARODEM NIE DA SIĘ ROZERWAĆ !
WIAROPODOBNY ROK ZAŁOŻENIA MIASTA - 810 p. Ch.

CIESZYN

STOLICA B. KSIĘSTWA PIASTOWSKIEGO