wz
 
 
 
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní částTěšínského knížectví
1938 autentyczne nagrania: 

1938 autentické nahrávky:
   11_Erich Motloch (ur. 1924) (1)_przybycie polskich żołnierzy do Karwiny, 1938
   12_Emil Motloch (ur. 1924) (2)_nauka w polskiej szkole wydziałowej w Karwinie i plany kontynuowania nauki w szkole handlowej w Orłowej, 1938-1939
   13_František Gil (ur. 1925)_wspomnienia z czasów polskich rządów, Lutynia Niemiecka, 1938