wz
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
 
 
 
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní část Těšínského knížectví
Zaolzie Fenomen Z
dokumentární film (2013 – 2017, cca 100 min.)

80 osob vypovídá na téma: Má polská menšina ze Zaolzia (Záolší) šanci přežít?

scénář, režie, produkce:
Izabela Wałaska – Zaolzie Potrafi, z. s.

kamera:
Luděk Ondruška

zvuk:
Paulina Bielesz

střih:
Bartłomiej Klimsza
GorolWeb
GorolWeb
Zamiarem filmu jest pokazanie życia prawie 30-tysięcznej polskiej populacji mieszkającej na czeskim Zaolziu w całej jego kompleksowości. Na tle licznych polskich organizacji oraz instytucji działających na terenie Zaolzia przedstawione zostaną postacie „zwykłych“ Zaolziaków reprezentujących różne pokolenia, grupy społeczne czy wykonywane zawody. Dokument chce pokazać stosunek przedstawicieli mniejszości narodowej do swej ziemi - jej kultury, historii oraz języka polskiego, gwary a także chociażby zwyczajów. Chce pokazać odczucia i poglądy Zaolziaków na tematy związane z utrzymywaniem polskości. Postara się też znaleźć chociażby odpowiedź na to, jak zatrzymać spadek liczby ludności przyznającej się do narodowości polskiej. Jego bohaterami są przede wszystkim ludzie, którzy czynnie uczestniczą w życiu społecznym Zaolzia, jak i również ci, którzy z boku przypatrują się ich poczynaniom. Dokument zawiera równieży wypowiedzi Czechów oraz Polaków spoza granicy na temat ich polskich sąsiadów. Wywiady udzieliło około 100 osób. Około 80 z nich zostało wykorzystanych.
Pobierz film