wz
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
 
 
 
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní část Těšínského knížectví
Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. ve své disertační práci k ziskání vědecké hodnosti "doktor věd" ve skupině historických věd na Historickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze nazvané "Češi a Poláci na Těšínsku 1945 - 1949" kladně hodnotí níže uvedenou publikaci pod názvem "Poláci na Těšínsku" vydanou v roce 2009 přes Kongres Poláků v ČR.

Cituji:
"Bezesporu pozitivním projevem schopnosti českých a polských historiků spolupracovat při zpracování dějin polské menšiny na Těšínsku je publikace, kterou pod názvem Poláci na Těšínsku vydal v roce 2009 Kongres Poláků v České republice a která je určena učitelům českých škol."

Odkaz