wz
 
 
 
Dzieje Zaolzia   Historie Těšínského Slezska
Zachodnia część Księstwa Cieszyńskiego
Západní částTěšínského knížectví
Mapka
Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919
Rozsiedlenie ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskim 1910.
Polsko
POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE WALKI O ŚLĄSK CIESZYŃSKI W STYCZNIU 1919 ROKU
Statistický lexikon obcí na Moravě a ve Slezsku 1880 - 1921
Česko-polská etnická hranice